Seitenbereiche

Impressum

Inhalt
Bolagsledning

Styrelse

Jennifer Hasenstab, Betriebswirtin B.A. (stf. Styrelseordförande)
WP/StB Andreas Kobelt (Styrelse)
WP/StB Rudolf Locker (Styrelseordförande)

Direktion

StB Ulrike Scherbel-Montag
StB Thomas Schneider 

Momsregistreringsnummer (VAT-nr)

DE 299560974

Handelsregister

Tingsrätten i Bad Homburg, HRB 13141

Wirtschaftsprüferkammer (ung. kontrollmyndighet för revisorer): medlemsnr 151182400
Steuerberaterkammer (ung. kontrollmyndighet för skatterådgivare) Hessen: medlemsnr 263304

Bolagsledning

Brigitte Ellerbeck WP'in/StB'in
Stephanie Krummheuer StB’in
Björn Liborius StB
Benjamin Müller StB
Linda Ratke StB‘in
Ulrike Scherbel-Montag StB'in
Thomas Schneider StB
Tatjana Schöler StB'in

Momsregistreringsnummer (VAT-nr)

DE 178324933

Handelsregister

Tingsrätten i Bad Homburg, HRB 5687

Steuerberaterkammer (ung. kontrollmyndighet för skatterådgivare) Hessen: medlemsnr 26440

Bolagsledning

Benedikt Schilp WP/StB
Dominik Faber WP

Momsregistreringsnummer (VAT-nr)

DE 114129845

Handelsregister

Tingsrätten i Bad Homburg, HRB 11282

Wirtschaftsprüferkammer (ung. kontrollmyndighet för revisorer): medlemsnr 150823000

btu beraterpartner Holding AG Steuerberatungsgesellschaft

btu beraterpartner Holding AG
Steuerberatungsgesellschaft btu beraterpartner Holding AG
Steuerberatungsgesellschaft

Feldbergstraße 27-29 61440 Oberursel Deutschland

Fax +49 6171 5904-44 info@btu-beraterpartner.com

Ansvarsförsäkring

Bolagen har erforderliga ansvarsförsäkringar hos HDI – Gerling Firmen- und Privatversicherung AG. Det geografiska giltighetsområdet för försäkringsskyddet är inte begränsat.

Beteckning

btu beraterpartner Holding AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft: Revisionsbyrå Skatterådgivingsbyrå Förbundsrepubliken Tyskland
btu beraterpartner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: Skatterådgivingsbyrå Förbundsrepubliken Tyskland
btu beraterpartner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Revisionsbyrå Förbundsrepubliken Tyskland

 

Den behöriga tillsynsmyndighet för advokater

Advokatsamfundet Hessen
Rättsliga organ för den offentlig rätten

Bleichstraße 1
60313 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon +49 (69) 153 002-0
Fax +49 (69) 153 002-60
E-post geschaeftsstelle@stbk-hessen.de
Webseite:

De yrkesetiska reglerna för skatterådgivare

  • Lagen om skattekonsult (StBerG) Skatteupplägg
  • Genomförandeförordningen till lagen om skattekonsult (DVStB)
  • Uppförandekoder om yrkesetiska regler av skatterådgivares yrkesförbund i Förbundsrepubliken Tyskland (BOStB)
  • Avgiftsbestämmelserna i förordningen om skatterådgivare (StBGebV)
  • Sedan den 11.12.2012 Förordning om ersättning  för skatterådgivare (StBVV)

Reglerna finns på skatterådgivareforbundet : www.bstbk.de 

Den behöriga tillsynsmyndighet för revisorerna

Revisionsrätten
Rättsliga organ för den offentlig rätten

Hauptgeschäftsstelle Berlin
Rauchstraße 26
10787 Berlin
Deutschland

Telefon +49 (30) 726 161-0
Fax +49 (30) 726 161-212
E-post kontakt@wpk.de
Webseite:

De yrkesetiska reglerna för lagstadgade revisorer

  • Revisorsförordningen (WPO)
  • Yrkesmässiga stadga för revisorer/ Auktoriserad revisor certifikat (revisorsexamen) (BS WP/vBP)
  • Riktlinjer för kvalitetskontroll
  • Yrkesansvarsförsäkringen för revisorerna (WPBHV)
  • Revisorsförordningen och revisorsexamen (WiPrPrüfV)

Reglerna för lagstadgade revisorer finns på www.wpk.de

Utformning, utveckling och tekniska egenskaper av webbplatsen

Atikon Marketing & Werbung GmbH

Kornstraße 15 4060 Leonding Österreich

+43 732/611266-0
Fax +43 732/611266-20 E-post info@atikon.com Webseite:

Grundläggande inriktningen

Informationen på denna webbplats tjänar endast för upplysning av allmänheten och är inte  godkänd för juridisk rådgivning, skatterådgivning eller andra former av professionell rådgivning. Webbplatsen innefattar icke-politisk News som hänför sig till skatterätt, sociala rättigheter, ekonomiska lagstiftningen och är primärt avsedda för klienter av företaget.

Skadeståndsansvar

Upphovsman till denna webbplatsen försöker att nformationen tillgängliggörs på webbplatsen är sanningsenliga och tillförlitliga på heder och samvete. Trots detta kann han inte ta ansvar  för potentiella skador som kan uppstå på grund av användningen av upplysningarna tillgänglig på webbplatsen–även när dessa är förorsakade av användning av ofullständig eller felaktig information, t.ex. även i det fallet när oriktig information är inaktuell.

Omdirigering till andra webbsidar ligger utanför ansvarsområdet av upphovsman till denna webbplatsen.Skadeståndsansvar för innehållet på länkade webbsidor är uteslutet, eftersom upphovsmannen har inte möjligt till att inflytande innehållet eller utformningen av de länkade webbsidorna. För innehåll på andre webbsidor, som där länken finns, ansvarar därmed endast leverantören av dessa främmande webbsidor - men aldrig den som hänvisar till en länk till tredje parts publikationer och innehåll. Om länkade sidor innehåller (i synnerhet genom att ändra innehållet efter att länken har angetts), olaglig, felaktig, ofullständig, kränkande, eller omoralisk information, skall upphovsman till denna webbplats göras uppmärksamma på sådant innehåll på länkade sidor och länken bör omedelbart strykas från webbplatsen.

Upphovsrätt

Ursprunglig innehåll (text och bilder) som är offentliggjorts av upphovsmanen på denna webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat. Upphovsman har ensamrätt att förfoga över sitt eget verk. Informationen är endast avsedd för personligt bruk. Varje användning av innehåll på dessa webbplatser som är i strid med bestämmelserna i upphovsrättslagstiftningen synnerhet vidare användning, såsom publicering, duplicering inbegripet någon form av kommersiell användning samt utlämnande till tredje part - även i delar eller i reviderad form - utan uttryckligt samtycke från upphovsmanen är förbjudet.

Informationsinnehåll

Informationen på denna webbplats kan ändras, tas bort eller kompletteras utan föregående meddelande. Upphovsman kan därför inte garantera att informationen är korrekt, fullständig, kvalitet eller aktuell.

Juridisk giltighet

Genom användning av dessa webbsidor blir användaren föremål för de nuvarande användarvillkoren. Dessa villkor är en del av WWW-erbjudandet. Om avsnitten eller de enskilda villkoren i användarvillkoren inte längre överensstämmer med gällande rättsliga ställning eller inte, är de övriga delarna av användarvillkoren oförändrade i innehållet och giltigheten.

Cookies

För att hjälpa de att utnyttja vår webbplats bättre använder vi de små textfiler som kallas "cookies" för att spåra användarnas preferenser och för att göra vår hemsida så optimal som möjligt. Vi använder dock inte cookies för att spåra enskilda besök på vår webbplats. Cookies används rutinmässigt av de flesta webbplatser idag. om de är oroad över det  kan de också ställa in deres webbläsare att inte acceptera cookies.

Change privacy settings

Cookies

This website uses cookies and other methods to store data on your terminal device ("storage methods") to improve your browsing experience. Some of these storage methods are necessary to enrich your user experience while other storage methods serve analytical and statistical purposes. You can decide for yourself whether you want to allow the storage of data on your end device by means of cookies or other storage methods. Further information can be found in our privacy policy and legal notice.

Show details

Essential
Cookies or other storage methods to improve your browsing experience and to provide essential security functions.

Analytical
We use cookies or other storage methods in an anonymized way for statistics and analyses that help us to improve our website and its content.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.