Seitenbereiche

Revision

Inhalt

Inom området revision har vi omfattande erfarenhet av redovisning, kontroll och värdering. Förutom att vi utför den enligt lag föreskrivna årsbokslutsrevisionen erbjuder vi effektiva kontrolltjänster i samband med revisionsberättelsen enligt internationella redovisningsbestämmelser. Jämte revisionsverksamheten hjälper våra specialister på btu företag att skräddarsy lösningar för en rad olika värderingstillfällen.

Våra tjänster

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.