Seitenbereiche

Företagsrådgivning

Inhalt

På området företagsrådgivning stödjer vi våra klienter med allt som gäller bokföring och företagsekonomiska frågor. Hit hör i synnerhet uppbyggnad av rapporteringssystem, rådgivning kring internationella bokföringskrav samt optimering av det arbetande kapitalet (Working Capital). Dessutom hjälper vi våra klienter när de ska bygga upp nedskrivningsprövningar (Impairment Test) och upprätta fördelning av anskaffningspris (Purchase Price Allocations).

Våra tjänster

 • Internationell bokföring
 • Värderingstjänster
 • Managementrapportering
 • Compliance
 • Utformning av Sale and Lease Back-transaktioner
 • Utvärdering av investeringsprojekt
 • Rekonstruktionsutlåtanden
 • Upprättande av anmälningar enligt utrikeshandelsförordningen (AWV – Außenwirtschaftsverordnung)
 • Optimering av företagsstyrning
 • Omorganisation av bokföringssystem
 • Working Capital & Cash Management
 • Financial Covenants Management
 • Optimering av nyckeltal för att förbättra bank rating
 • Företagsplanering
 • Upprättande av nyckeltalssystem
 • Finansiell omorganisation
 • Harmonisering av det interna och det externa bokföringssystemet
 • Fast Close
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.