Seitenbereiche

Företagsrådgivning

Inhalt

På området företagsrådgivning stödjer vi våra klienter med allt som gäller bokföring och företagsekonomiska frågor. Hit hör i synnerhet uppbyggnad av rapporteringssystem, rådgivning kring internationella bokföringskrav samt optimering av det arbetande kapitalet (Working Capital). Dessutom hjälper vi våra klienter när de ska bygga upp nedskrivningsprövningar (Impairment Test) och upprätta fördelning av anskaffningspris (Purchase Price Allocations).

Våra tjänster

 • Internationell bokföring
 • Värderingstjänster
 • Managementrapportering
 • Compliance
 • Utformning av Sale and Lease Back-transaktioner
 • Utvärdering av investeringsprojekt
 • Rekonstruktionsutlåtanden
 • Upprättande av anmälningar enligt utrikeshandelsförordningen (AWV – Außenwirtschaftsverordnung)
 • Optimering av företagsstyrning
 • Omorganisation av bokföringssystem
 • Working Capital & Cash Management
 • Financial Covenants Management
 • Optimering av nyckeltal för att förbättra bank rating
 • Företagsplanering
 • Upprättande av nyckeltalssystem
 • Finansiell omorganisation
 • Harmonisering av det interna och det externa bokföringssystemet
 • Fast Close
Cookies

This website uses cookies and other methods to store data on your terminal device ("storage methods") to improve your browsing experience. Some of these storage methods are necessary to enrich your user experience while other storage methods serve analytical and statistical purposes. You can decide for yourself whether you want to allow the storage of data on your end device by means of cookies or other storage methods. Further information can be found in our privacy policy and legal notice.

Show details

Essential
Cookies or other storage methods to improve your browsing experience and to provide essential security functions.

Analytical
We use cookies or other storage methods in an anonymized way for statistics and analyses that help us to improve our website and its content.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.